PRO TENTO ROK REZERVACE UZAVŘENY.

Stvořeno pro rybáře!

Příjezd je vždy v pondělí od 08:00 a odjezd v neděli do 14:00
Příjezd v neděli není možný!

Rybářský řád HEJLOV

Kontakt

E-mail: info@jetfish.cz

 • Lov všech ryb je povolen pouze metodou ,,CHYŤ A PUSŤ,,
 • Je povolen lov na položenou s jedním návazcem
 • Lov dravců jakýmkoliv způsobem je přísně ZAKÁZÁN!!!
 • Lov na plavanou je zakázán

 • Povolené jsou nejvýše 3 pruty (udice), každý nejvýše s jedním návazcem
 • Povolené jsou háčky s mikro protihrotem
 • Háčky bez protihrotu jsou ZAKÁZÁNY!!!
 • Lov ryb je povolen pouze ze břehu
 • Povoleno pouze používání tyčových bójek a H-bójek
 • Každé lovné místo má vytyčený sektor bílými plováky na protějším břehu

 • Kvůli ochraně ryb, kvůli přenosu nemocí z jiných vod se smí používat pouze naše lodě, podložky, vážicí saky, podběráky a nádoby na polévání ryb ( toto vybavení zapůjčíme každému při příjezdu!!!) – je součástí ceny povolenky
 • Každý rybář dostane podložku do lodi a na břeh
 • Každý rybář se musí o půjčené vybavení řádně starat a musí ho při odjezdu vrátit čisté a nepoškozené
 • Při poškození bude vyžadována finanční náhrada!!!
 • Zákaz sakování veškerých ryb!!!

 • Při ulovení ryby, je rybář povinen položit úlovek do předem polité podložky v lodi, ve které má vážicí sak (namočený) a úlovek vyndat z podběráku a polít vodou
 • Je zakázáno vyndavat rybu z lodi v podběráku, kvůli riziku poranění ryby, proto pro přenášení ryby požívejte podložku se sakem!!!
 • Je zakázáno mít rybu v lodi a pokládat montáž
 • Pokud se rybář s úlovkem nebude chtít zdokumentovat ihned úlovek pustí zpět do vody
 • Při fotografování s úlovkem na břehu, je rybář povinen používat podložku která je k tomu určená (ta velká – ne ta z lodi!!)
 • Je zakázáno se s rybou fotit ve stoje a mimo podložku
 • Veškerá manipulace s ulovenými rybami na břehu musí probíhat na podložce ze neustálého polévání vodou
 • V letních měsících (červen, červenec, srpen, září) doporučujeme se s úlovkem fotit ve vodě, na břehu je nutné rychlé focení a rybu urychleně vrátit do vody
 • Povinností každého rybáře je ošetření FISH MEDICEM úlovku (rány po háčku), v žádném případě se dezinfekce nesmí dostat na žábry a do očí ryby

 • Jsou povoleny pouze montáže s odpadávající zátěží
 • Je povinností aby zátěž při záběru odpadla
 • Doporučujeme betonové a kamenné zátěže
 • Pokud se rybář s úlovkem nebude chtít zdokumentovat ihned úlovek pustí zpět do vody
 • Minimální průměr vlasce je povolen 0,35mm a více , na konci shockový vlasec o minimálním průměru 0,50mm a více, délka minimální 8m, při lovu ve stulíkách minimálně 20m
 • Při použití pletené šňůry je minimální průměr 0,15mm a více
 • Je zakázáno chytat bez použití schockového vlasce (0,50mm+)
 • Je zakázáno použití závěsek, ze kterých neodpadne zátěž , v závěsce musí být ,,kolíček,,(doporučujeme Korda – Heli Safe, Fox)

 • Každý rybář je povinen udržovat u rybníka pořádek, veškeré odpadky musí po skončení rybolovu odnést či uložit na místo k tomu určené.
 • Zákaz odhazování zbytků vlasců , návazců, háčků, nedopalků od cigaret atd.
 • Každý rybář je povinen používat pro své potřeby kadibudky. Je ZAKÁZÁNO vykonávat svou potřebu v lese a okolí rybníka
 • Pes pouze po předešlé dohodě při rezervaci, je zakázáno volné pobíhání psů a každý majitel psa je povinen po psovi uklízet exkrementy (hovínka)

 • Se zapůjčenou lodí je rybář povinen vjíždět na břeh pouze v místě, kde je gumová podložka, a to z důvodu aby nedošlo k poškození lodi o kameny
 • Děti do 15-ti let jsou povinny na lodi používat záchranou vestu a odpovídají za ně jejich zákonní zástupci
 • Co není v pravidlech povoleno je zakázáno
 • Zákaz rozdělávání otevřených ohňů, gril povolen
 • Zákaz používání živé návnady a nástrahy
 • Rybář při příjezdu na lovné místo si vyloží své věci a v co nejkratší době odveze auto na parkoviště k mlýnu
 • Rybář je povinen vždy dopředu oznámit jakoukoliv návštěvu, která zaparkuje auto na parkovišti u mlýna a k rybáři jde pěšky
 • Obytné vozy a karavany jsou ZAKÁZÁNY
 • Pokud bude rybář nucen ukončit pobyt dříve, musí tuto skutečnost oznámit správci nebo odpovědné osobě, bez finanční náhrady
 • Rybář bere na vědomí, že při nepřízni počasí, kdy hrozí nebezpečí vyvrácení stromů nebo pádu větví na chytací místo, může vyhledat úkryt ve mlýně Hejlov, kde jsou mu k dispozici prostory recepce či zastřešený prostor zahradního krbu. Setrvat na chytacím místě nebo jinde v lese může pouze na vlastní nebezpečí!!!
 • Rybář se zakoupením povolenky, dává souhlas ke kontrole jím používaným vybavením (aby nedošlo k porušování rybářského řádu) a auta při odjezdu (zamezení krádeže ryb)