rybářské potřeby - KAPRAŘSKÉ ZÁVODY

This demo requires Flash Player.

HEJLOVSKÉ ENDURO
4. - 7. května 2017

(REGISTRACE 3. května 2017)

PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE


Hejlovské Enduro je soutěž pro kapraře, kteří si chtějí ověřit své technické dovednosti. Veškeré zakrmování, nahazování a zdolávání je povolené pouze ze břehu bez použití lodí nebo zavážecích loděk atd.

Soutěže se může zúčastnit každý od 14ti let (v doprovodu dospělé osoby). 

Organizátorem této soutěže je společnost Jet Fish, která bude mít absolutní kontrolu a možnost rozhodovat o pravidlech soutěže.


I T I N E R Á ŘREGISTRACE

ST 3. května
- příjezd na místa, registrace od 16:00
od 18:00 losování a párty s grilováním masa

ČT 4. května
- start soutěže v 09:00

NE 7. května
- ukončení soutěže v 10:00, předání cen kolem 12:00

A01
Soutěžící tým je zaregistrován po zaplacení startovného na účet pořadatele. Pokud se soutěžící tým po zaplacení startovného nemůže z nějakého důvodu soutěže zúčastnit, musí neprodleně informovat pořadatele a ten místo poskytne týmu, který je v pořadí jako náhradní tým. Musí tak učinit nejpozději 14 dní před zahájením soutěže. Pokud tak učiní později a pořadatel již nesežene náhradní tým, nemá nárok na vrácení peněz a startovné propadá. V žádném případě není možné prodat startovní místo komukoli, kdo není řádně přihlášený mezi náhradníky a není na řadě. Porušení těchto pravidel bude trestáno doživotním vyloučením ze všech hejlovských soutěží.

Pokud se soutěžící tým nedostaví před koncem registrace nejpozději do 18:00, může do závodu nastoupit později. Zůstává na něho místo, které zbylo a dostává žlutou kartu a penalizací mínus 100 kg. Musí se ale dostavit nejpozději do startu celé soutěže do 09:00. Pokud se nedostaví, bude ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen.

Soutěžící tým musí být do startu kompletní, jinak je ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen.

A02
Všichni soutěžící a doprovodné osoby podepíší registrační list a potvrdí tak souhlas s pravidly a ostatními podmínkami soutěže.


PRAVIDLA RYBOLOVU

B01
Soutěžící tým může lovit na čtyři pruty. V soutěži je zavedený systém žlutých a červených karet. První porušení jakéhokoli uvedeného bodu v pravidlech soutěže bude trestáno žlutou kartou a penalizací mínus 100 kg. Při druhém porušení pravidel dostane soutěžící tým červenou kartu, což znamená, že bude ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen a nemůže se v budoucnu účastnit dalších hejlovských závodů.

B02
Nahazování je povoleno pouze ze břehu a to z místa, kde je cedule s číslem místa. Není povoleno zanášení nástrah či brodění při nahazování.

B03
Zákaz jakéhokoli vstupování do vody za jakýmkoli účelem. 

B04
Zakrmovat a dopravovat návnadu do vody se smí pouze pomocí cobry, vnadící lopatky, vnadících raket, praků, vnadících košíčků a podobně. Krmit se smí pouze z chytacího místa. Není povoleno krmení z druhého břehu nebo jiného místa.

B05 + B06
Lov je povolen pouze na položenou (ne feeder ani plavaná).

Povolené nástrahy a krmení - boilie, pelety, partikly a method mixy. Zakrmování je povoleno ihned po vylosování a příjezdu na lovné místo ve středu 3. května 2017.

Před začátkem soutěže dne 4. května 2017 v 09:00 musí veškeré pruty zůstat uložené v autě a soutěžící tým je smí vybalit až ráno od 06:00 před samotnou soutěží.

B07
Umisťování markerů je povoleno pomocí prutů.

B08
Bivakování je povoleno pouze soutěžícím, rozhodčím a doprovodným osobám.

B09
Každý soutěžící tým musí mít podložku pod kapra a to typ vanička. Ploché podložky nejsou povoleny! Dále ve výbavě musí být velký kaprařský podběrák s jemnou síťkou, Klin-ik na ošetření, háčky bez protihrotu atd. - vše dle pravidel, která platí běžně na Hejlově! Bez této povinné výbavy nebude soutěžící tým vpuštěn do soutěže.

B10
Každý soutěžící tým smí lovit pouze ve svém sektoru a nesmí zasahovat do sektoru sousedního týmu. Vstupovat do sektoru ostatních týmů na břehu smí soutěžící jen po předešlém souhlasu týmu, jemuž sektor náleží. Bez souhlasu nesmí soutěžící vstupovat do konkurenčních sektorů. 

B11 + B12
Každý ze soutěžících je sám zodpovědný za okamžité nahlášení svého úlovku rozhodčímu.

Soutěžící si musí zajistit své vlastní saky na kapry pro případ, že by se jim podařilo ulovit hned několik ryb po sobě a nemuseli je tak uchovat pro následné zvážení. JINAK JE SAKOVÁNÍ ZAKÁZÁNO!  

B13
V případě potřeby je soutěžící povinen vytáhnout prut z vody ke kontrole rozhodčího. 

B14
V případě, že se oba z týmu vzdálí nebo opustí své stanoviště, musí být jejich pruty odstraněny z vody. 

B15
Veškeré návštěvy soutěžících musí být nahlášeny předem hlavnímu rozhodčímu. Návštěvy autem jsou povoleny po předešlé kontrole auta od rozhodčích na parkovišti před mlýnem. V žádném případě nesmí vjet autem bez kontroly. Při porušení bude tým potrestaný žlutou kartou a penalizací mínus 100 kg. Při opakování pak kartou červenou.


PRAVIDLA SOUTĚŽNÍHO KLÁNÍ

C01
Oficiální zahájení soutěže proběhne ve čtvrtek 4. května v 09:00

C02
Mezi úlovky, které se mohou zařadit do registrace, se počítají kapři s váhou minimálně 2 kg a více.

C03
Na každém prutu smí být navázán pouze jeden jednoháček BEZ PROTIHROTU.

C04
Živé nástrahy jsou přísně zakázány.

C05
Povoleny jsou pouze háčky bez protihrotu. Nutností je podložka pod kapra, kterou si soutěžící musí zajistit sami. Všechny ryby včetně línů se musí odháčkovat na polité podložce a šetrně pak vrátit do vody. Je přísně zakázáno pokládat všechny druhy ryb na zem. Porušení pravidel bude trestáno žlutou kartou a penalizací mínus 100 kg.

CO6
Pruty mohou být umístěny maximálně 3 m od kolíku označující číslo místa.

CO7
Každý soutěžní tým smí chytat jen na 4 pruty, dva další je možné mít v rezervě pro případ, že by se jim některý zlomil či jinak poškodil.

C08
Zdolání úlovku, jenž nebude mít zaseknutý háček v tlamce ryby, se do registrace nepočítá.

C09
Dojde-li k záběru úlovku těsně před zakončením soutěže, musí být úlovek vytažen z vody do 20ti minut od oficiálního ukončení soutěže. V opačném případě již nebude úlovek registrován.

C10
Oficiální zakončení soutěže proběhne v neděli 7. května v 10:00


POSTUP PŘI ZAZNAMENÁVÁNÍ ÚLOVKŮ
HODNOCENÍ ULOVENÝCH KAPRŮ

D01
Úlovek musí být zvážen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které bude mít k dispozici rozhodčí.

D02
Okamžitě po ulovení kapra je potřeba přivolat rozhodčího a po zvážení a zdokumentování ihned pustit zpět do vody.

D03
Úlovky budou zapisovány do registrační listiny úlovků, která bude svěřena pouze do rukou rozhodčího.

Každý záznam musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno soutěžícího, který úlovek chytil
 • číslo stanoviště
 • čas zvážení ryby
 • váha úlovku v kilogramech

E01
Úlovky kaprů - sčítají se hmotnosti v kilogramech a tým, který uloví nejvíce, vyhrává.

E02
Bude udělena cena za největšího a prvního uloveného kapra. Pokud uloví dva rybáři kapra o stejné hmotnosti, vyhrává ten, kdo ho zdolal jako první.

 

 

 

 


DOPROVODNÁ OSOBA
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

F01
Každý ze soutěžních týmů může mít pouze jednu doprovodnou osobu. Tato osoba je bezplatná.

F02
Doprovodná osoba má stejná práva a povinnosti jako zbývající členové týmu.

 

G01
Jakékoli dotazy či nejasnosti s pravidly konzultujte s rozhodčími před začátkem soutěže. 

G02
Zabít, zranit, přepravovat či prodávat jakýkoli úlovek je striktně zakázáno!

G03
Soutěžící týmy berou na vědomí, že před bouřkou nebo silným větrem, kdy hrozí nebezpečí vyvrácení stromů nebo pádu větví na chytací místo, může vyhledat úkryt ve mlýně Hejlov, kde jsou mu k dispozici prostory recepce či zastřešený prostor zahradního krbu. Setrvat na chytacím místě nebo jinde v lese může pouze na vlastní nebezpečí.  

 

D0PORUČENÍ
Doporučujeme všem soutěžícím týmům používat na lodi záchranné vesty. 

 

 

 

 

 

 

 HEJLOV CARP CUP
22. - 25. června 2017

(REGISTRACE 21. června 2017)

PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE


Rybolov se bude odvíjet v duchu a tradice této mezinárodní soutěže a pravidel rybolovu na jezeře Hejlov.

Soutěže se může zúčastnit každý od 14ti let (v doprovodu dospělé osoby), nikdo pod 18 let však nesmí používat loď, a to po dobu celé soutěže.

Organizátorem této soutěže je společnost Jet Fish, která bude mít absolutní kontrolu a možnost rozhodovat o pravidlech soutěže.


I T I N E R Á ŘREGISTRACE

ST 21. června
- příjezd na místa, registrace od 16:00
od 18:00 losování a párty s grilováním masa

ČT 22. června
- start soutěže v 09:00

NE 25. června
- ukončení soutěže v 10:00, předání cen kolem 12:00

A01
Soutěžící tým je zaregistrován po zaplacení startovného na účet pořadatele. Pokud se soutěžící tým po zaplacení startovného nemůže z nějakého důvodu soutěže zúčastnit, musí neprodleně informovat pořadatele a ten místo poskytne týmu, který je v pořadí jako náhradní tým. Musí tak učinit nejpozději 14 dní před zahájením soutěže. Pokud tak učiní později a pořadatel již nesežene náhradní tým, nemá nárok na vrácení peněz a startovné propadá. 

V žádném případě není možné prodat startovní místo komukoli, kdo není řádně přihlášený mezi náhradníky a není na řadě. Porušení těchto pravidel bude trestáno doživotním vyloučením ze všech hejlovských soutěží. Pokud se soutěžící tým nedostaví před koncem registrace nejpozději do 18:00, může do závodu nastoupit později. Zůstává na něho místo, které zbylo a dostává žlutou kartu a penalizaci mínus 100 kg. Musí se ale dostavit nejpozději do startu celé soutěže do 09:00. Pokud se nedostaví, bude ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen. Soutěžící tým musí být do startu kompletní, jinak je ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen. 

A02
Všichni soutěžící a doprovodné osoby podepíší registrační list a potvrdí tak souhlas s pravidly a ostatními podmínkami soutěže.


PRAVIDLA RYBOLOVU

B01
Soutěžící tým může lovit na čtyři pruty. V soutěži je zavedený systém žlutých a červených karet. První porušení jakéhokoli uvedeného bodu v pravidlech soutěže bude trestáno žlutou kartou a penalizací mínus 100 kg. Při druhém porušení pravidel dostane soutěžící tým červenou kartu, což znamená, že bude ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen a nemůže se v budoucnu účastnit dalších hejlovských závodů.  

B02
Zavážení krmení a montáží je povoleno lodí, nafukovacím člunem anebo zavážecí lodičkou. Je zakázáno při zdolávání, pokládání montáže nebo zakrmování vstupovat do vody nebo vylézat do vody z lodě. Vše musí probíhat pouze z použitého plavidla. Vstupovat do vody se smí pouze po kolena a to jen přímo na lovném místě při zdolávání kapra ze břehu. Lovné místo je tam, kde jsou na břehu umístěné pruty.  

B03
Pokud jeden ze soutěžících vyjede lodí na vodu zdolávat rybu nebo zavážet montáž, musí vždy jeden zůstat na břehu u prutů, aby s nimi mohl v případě potřeby manipulovat. Pokud chtějí soutěžící jezdit na člunu ve dvou, musí mít třetí osobu jako člena týmu, který zůstane u prutů.  

B04
Lov je povolen pouze na položenou (ne feeder ani plavaná).

B05
Povolené nástrahy - boilie, pelety, partikly a method mixy.

B06
Večer, den před začátkem soutěže, musí veškeré pruty zůstat uložené v autě a soutěžící je smí vybalit až ráno od 06:00 před samotnou soutěží. 

B07
Bivakování je povoleno pouze soutěžícím a rozhodčím.

B08
Každý soutěžící tým musí mít podložku pod kapra a to typ vanička. Ploché podložky nejsou povoleny! Dále ve výbavě musí být velký kaprařský podběrák s jemnou síťkou, Klin-ik na ošetření, háčky s mikroprotihrotem atd. Vše dle pravidel, která platí běžně na Hejlově! Bez této povinné výbavy nebude soutěžící tým vpuštěn do soutěže.

B09
Každý soutěžící tým smí lovit pouze ve svém sektoru a nesmí zasahovat do sektoru sousedního týmu. Vstupovat do sektoru ostatních týmů na břehu smí soutěžící jen po předešlém souhlasu týmu, jemuž sektor náleží. Bez souhlasu nesmí soutěžící vstupovat do konkurenčních sektorů.

B10
Každý ze soutěžících je sám zodpovědný za okamžité nahlášení svého úlovku rozhodčímu.

B11
Soutěžící si musí zajistit své vlastní saky na kapry pro případ, že by se jim podařilo ulovit hned několik ryb po sobě a museli je tak uchovat pro následné zvážení. JINAK JE SAKOVÁNÍ ZAKÁZÁNO.

B12
V případě potřeby je soutěžící povinen vytáhnout prut z vody ke kontrole rozhodčího.

B13
V případě, že se oba z páru vzdálí nebo opustí své stanoviště, musí být jejich pruty odstraněny z vody.

B14
Veškeré návštěvy soutěžících musí být nahlášeny předem hlavnímu rozhodčímu. Návštěvy autem jsou povoleny pouze po předešlé kontrole auta od rozhodčích na parkovišti před mlýnem Hejlov. V žádném případě nesmí vjet autem bez kontroly. Při porušení bude tým potrestaný žlutou kartou a penalizací mínus 100 kg. Při opakování pak kartou červenou. Každý tým si ručí sám za to, že jeho návštěvy budou nahlášeny. 

B15
Všichni soutěžící musí dodržovat pořádek na svém místě.


PRAVIDLA SOUTĚŽNÍHO KLÁNÍ

C01
Oficiální zahájení soutěže proběhne ve čtvrtek 22. června v 09:00

C02
Mezi úlovky, které se mohou zařadit do registrace, se počítají kapři s váhou minimálně 5 kg a více.

C03
Na každém prutu smí být navázán pouze jeden jednoháček s mikroprotihrotem.

C04
Živé nástrahy jsou přísně zakázány.

C05
Povoleny jsou pouze háčky s mikroprotihrotem. Nutností je podložka pod kapra, kterou si soutěžící musí zajistit sami. Všechny ryby včetně línů se musí odháčkovat na polité podložce a šetrně pak vrátit do vody. Je přísně zakázáno pokládat všechny druhy ryb na zem! Porušení pravidel bude trestáno žlutou kartou a penalizací mínus 100 kg.

C06
Pruty mohou být umístěny maximálně 3 m od kolíku označující číslo místa.

C07
Každý soutěžní tým smí chytat jen na 4 pruty, dva další je možné mít v rezervě pro případ, že by se jim některý zlomil či jinak poškodil.

C08
Zdolání úlovku, jenž nebude mít zaseknutý háček v tlamce ryby, se do registrace nepočítá.

C09
Dojde-li k záběru úlovku těsně před zakončením soutěže, musí být úlovek vytažen z vody do 20 minut od oficiálního ukončení soutěže. V opačném případě již nebude úlovek registrován.

C10
Oficiální zakončení soutěže bude v neděli 25. června v 10:00


POSTUP PŘI ZAZNAMENÁVÁNÍ ÚLOVKŮ
HODNOCENÍ ULOVENÝCH KAPRŮ

D01
Úlovek musí být zvážen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které bude mít k dispozici rozhodčí.

D02
Okamžitě po ulovení kapra je potřeba přivolat rozhodčího a po zvážení a zdokumentování ihned pustit zpět do vody.

D03
Úlovky budou zapisovány do registrační listiny úlovků, která bude svěřena pouze do rukou rozhodčího.

Každý záznam musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno soutěžícího, který úlovek chytil
 • číslo stanoviště
 • čas zvážení ryby
 • váha úlovku v kilogramech

E01
Úlovky kaprů - sčítají se hmotnosti v kilogramech a tým, který uloví nejvíce, vyhrává.

E02
Bude udělena cena za největšího a prvního uloveného kapra. Pokud uloví dva rybáři kapra o stejné hmotnosti, vyhrává ten, kdo ho zdolal jako první.

 

 

 

 

 


DOPROVODNÁ OSOBA
 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ
           

F01
Každý ze soutěžních týmů může mít pouze jednu doprovodnou osobu. Tato osoba je bezplatná.

F02
Doprovodná osoba má stejná práva a povinnosti jako zbývající členové týmu. 

 

  

 

G01
Jakékoli dotazy či nejasnosti s pravidly konzultujte s rozhodčími před začátkem soutěže. 

G02
Zabít, zranit, přepravovat či prodávat jakýkoli úlovek je striktně zakázáno! 

G03
Soutěžící týmy berou na vědomí, že před bouřkou nebo silným větrem, kdy hrozí nebezpečí vyvrácení stromů nebo pádu větví na chytaví místo, může vyhledat úkryt ve mlýně Hejlov, kde jsou mu k dispozici prostory recepce či zastřešený prostor zahradního krbu. Setrvat na chytacím místě nebo jinde v lese může pouze na vlastní nebezpečí. 

 

DOPORUČENÍ
Doporučujeme všem soutěžícím týmům používat na lodi záchranné vesty. 

 

HEJLOVSKÁ KOMBINACE
30.8. - 3.9. 2016

(REGISTRACE 29. srpna 2016)

PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE


Rybolov se bude odvíjet v duchu a tradice této mezinárodní soutěže a pravidel rybolovu na jezeře Hejlov.

Soutěže se může zúčastnit každý od 14ti let (v doprovodu dospělé osoby), nikdo pod 18 let však nesmí používat loď, a to po dobu celé soutěže.

Organizátorem této soutěže je společnost Jet Fish, která bude mít absolutní kontrolu a možnost rozhodovat o pravidlech soutěže.

 

 

I T I N E R Á ŘREGISTRACE

ÚT 29. srpna
- příjezd na místa, registrace od 16:00
od 18:00 losování a párty s grilováním masa

ST 30. srpna
- start soutěže v 09:00

30.8 - 31.8. - STYL "NAHAZOVACÍ"

1. - 3. září - STYL "ZAVÁŽECÍ"

NE 3. září
- ukončení soutěže v 10:00, předání cen kolem 12:00

A01
Soutěžící tým je zaregistrován po zaplacení startovného na účet pořadatele. Pokud se soutěžící tým po zaplacení startovného nemůže z nějakého důvodu zúčastnit soutěže, musí neprodleně informovat pořadatele a ten místo poskytne týmu, který je v pořadí jako náhradní tým. Musí tak učinit nejpozději 14 dní před zahájením soutěže. Pokud tak učiní později a pořadatel již nesežene náhradní tým, nemá nárok na vrácení peněz a startovné propadá. 

V žádném případě není možné prodat startovací místo komukoli, kdo není řádně přihlášen mezi náhradníky a není na řadě. Změna jmen soutěžících je povolena pouze po souhlasu pořadatele a to minimálně týden před začátkem soutěže. Porušení těchto pravidel bude trestáno doživotním vyloučením ze všech hejlovských soutěží. Pokud se soutěžící tým nedostaví před koncem registrace nejpozději do 18:00, může do soutěže nastoupit později. Zůstává na něj místo, které zbylo a dostává žlutou kartu a penalizaci mínus 100 kg. Musí se ale dostavit nejpozději do startu celé soutěže do 09:00. Pokud se nedostaví, bude ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen. Soutěžící tým musí být do startu kompletní, jinak je ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen.

A02
Všichni soutěžící a doprovodné osoby podepíší registrační list a potvrdí tak souhlas s pravidly a ostatními podmínkami soutěže.


PRAVIDLA RYBOLOVU 30.8. - 31.8. 2017 - STYL "NAHAZOVACÍ"

B01
Soutěžící tým může lovit na čtyři pruty. V soutěži je zavedený systém žlutých a červených karet. První porušení jakéhokoli bodu z pravidel bude potrestáno žlutou kartou a penalizací mínus 100 kg. Při druhém porušení dostává tým červenou kartu a ze soutěže bude bez náhrady vyloučen. Nesmí se v budoucnu účastnit dalších hejlovských závodů.

B02
Veškeré návštěvy soutěžících musí být nahlášeny předem hlavnímu rozhodčímu. Návštěvy autem jsou povoleny pouze po předešlé kontrole auta od rozhodčích na parkovišti před mlýnem. V žádném případě nesmí vjet autem bez kontroly. Při porušení bude tým potrestaný žlutou kartou a penalizací mínus 100 kg. Při opakování pak kartou červenou.

B03
Zakrmovat a dopravovat návnadu do vody se smí pouze pomocí cobry, vnadící lopatky, vnadících raket, praků, vnadících košíčků a podobně. Krmit se smí pouze z chytacího místa. Není povoleno krmení z druhého břehu nebo z jiného místa. Není povoleno zanášení nástrah či brodění při nahazování.

B04
Lov povolen pouze na položenou (ne feeder ani plavaná).

B05
Povolené nástrahy a krmení - boilie a pelety. Zákaz používání partiklů a method mixů všeho druhu.

Zakrmování je povoleno ihned po vylosování a příjezdu na lovné místo. Veškeré pruty musí zůstat uložené v autě a soutěžící je smí vybalit až ráno od 06:00 před soutěží. 

B06
Umisťování markerů je povoleno pomocí prutů. 

B07
Bivakování je povoleno pouze soutěžícím a rozhodčím.  

B08
Každý soutěžící pár musí mít podložku pod kapra a to typ vanička. Ploché podložky nejsou povoleny! Dále velký kaprařský podběrák s jemnou síťkou, Klin-ik na ošetření, háčky s mikroprotihrotem atd. Vše dle pravidel, která platí běžně na Hejlově! Bez této povinné výbavy nebude tým vpuštěn do soutěže.

B09
Každý soutěžící tým smí lovit pouze ve svém sektoru a nesmí zasahovat do sektoru sousedního týmu. Vstupovat do sektoru ostatních týmů na břehu smí soutěžící jen po předešlém souhlasu týmu, jemuž sektor patří. Bez souhlasu nesmí soutěžící vstupovat do konkurenčních sektorů.  

B10
Každý ze soutěžících je sám zodpovědný za okamžité nahlášení svého úlovku rozhodčímu.  

B11
Soutěžící si musí zajistit své vlastní saky na kapry pro případ, že by se jim podařilo ulovit hned několik ryb po sobě a museli je tak uchovat pro následné zvážení. JINAK JE SAKOVÁNÍ ZAKÁZÁNO. 

B12
V případě potřeby je soutěžící povinen vytáhnout prut z vody ke kontrole rozhodčího. 

B13 

Všichni soutěžící musí dodržovat pořádek na svém místě. 


PRAVIDLA RYBOLOVU 1. - 3. září 2017 - STYL "ZAVÁŽECÍ"

B01
Soutěžící tým může lovit na čtyři pruty a smí používat loď.

B02
Lov povolen pouze na položenou (ne feeder ani plavaná).

B03
Povolené nástrahy - boilie a pelety. Zákaz používání partiklů a method mixů všeho druhu. 

B04
Umisťování bójek je povoleno - 1 tým maximálně 4 kusy. Po skončení soutěže musí být z vody odstraněny. Zavážení krmení a montáží je povoleno lodí, nafukovacím člunem anebo zavážecí lodičkou. Je zakázáno při zdolávání, pokládání montáže nebo zakrmování vstupovat do vody nebo vylézat do vody z lodě. Vše musí probíhat pouze z použitého plavidla. Vstupovat do vody se smí pouze po kolena a to jen přímo na lovném místě při zdolávání kapra ze břehu. Lovné místo je tam, kde jsou na břehu umístěné pruty.

B05
Pokud jeden ze soutěžících vyjede lodí na vodu zdolávat rybu nebo zavážet montáž, musí vždy jeden zůstat na břehu u prutů, aby s nimi mohl v případě potřeby manipulovat. Pokud chtějí soutěžící jezdit na člunu ve dvou, musí mít třetí osobu jako člena týmu, který zůstane u prutů.  

B06
Bivakování je povoleno pouze soutěžícím a rozhodčím.  

B07
Každý soutěžící pár musí mít podložku pod kapra a to typ vanička. Ploché podložky nejsou povoleny! Dále velký kaprařský podběrák s jemnou síťkou, Klin-ik na ošetření, háčky s mikroprotihrotem atd. Vše dle pravidel, která platí běžně na Hejlově! Bez této povinné výbavy nebude tým vpuštěn do soutěže.

B08
Každý soutěžící tým smí lovit pouze ve svém sektoru a nesmí zasahovat do sektoru sousedního týmu. Vstupovat do sektoru ostatních týmů na břehu smí soutěžící jen po předešlém souhlasu týmu, jemuž sektor patří. Bez souhlasu nesmí soutěžící vstupovat do konkurenčních sektorů.  

B09
Každý ze soutěžících je sám zodpovědný za okamžité nahlášení svého úlovku rozhodčímu.  

B10
Soutěžící si musí zajistit své vlastní saky na kapry pro případ, že by se jim podařilo ulovit hned několik ryb po sobě a museli je tak uchovat pro následné zvážení. JINAK JE SAKOVÁNÍ ZAKÁZÁNO. 

B11
V případě potřeby je soutěžící povinen vytáhnout prut z vody ke kontrole rozhodčího. 

B12 

Všichni soutěžící musí dodržovat pořádek na svém místě. 

 
PRAVIDLA SOUTĚŽNÍHO KLÁNÍ

C01
Oficiální zahájení soutěže proběhne ve středu 30. srpna v 09:00

C02
Mezi úlovky, které se mohou zařadit do registrace, se počítají kapři s váhou minimálně 5 kg a více.

C03
Na každém prutu smí být navázán pouze jeden jednoháček s mikroprotihrotem. 

C04
Zakrmování pomocí zavážecích loděk je povoleno.

C05
Živé nástrahy jsou přísně zakázány.

C06
Pruty mohou být umístěny maximálně 3 m od kolíku označující číslo místa. 

C07
Zdolání úlovku, jenž nebude mít zaseknutý háček v tlamce ryby, se do registrace nepočítá.

C08
Dojde-li k záběru úlovku těsně před zakončením soutěže, musí být úlovek vytažen z vody do 20 minut od oficiálního ukončení soutěže. V opačném případě již nebude úlovek registrován.

C09
Oficiální zakončení soutěže bude v neděli 3. září v 10:00


POSTUP PŘI ZAZNAMENÁVÁNÍ ÚLOVKŮ
HODNOCENÍ ULOVENÝCH KAPRŮ

D01
Úlovek musí být zvážen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které bude mít k dispozici rozhodčí.

D02
Okamžitě po ulovení kapra je potřeba přivolat rozhodčího a po zvážení a zdokumentování ihned pustit zpět do vody.

D03
Úlovky budou zapisovány do registrační listiny úlovků, která bude svěřena pouze do rukou rozhodčího.

Každý záznam musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno soutěžícího, který úlovek chytil
 • číslo stanoviště
 • čas zvážení ryby
 • váha úlovku v kilogramech

E01
Do výsledků se započítávají čtyři největší kapři, které tým uloví. Vyhrává tým s největší váhou čtyř ulovených kaprů. Soutěžící jsou povinni mít své vlastní váhy, aby mohli úlovek zvážit dříve, než zavolají rozhodčí. Pokud má tým ulovené čtyři bodované kapry a uloví dalšího, musí ho zvážit, a pokud se díky nižší hmotnosti nezapočítává, kapra pustí a rozhodčí nevolá. 

E02
Bude udělena cena za prvního uloveného kapra.

E03
Bude udělena cena za největšího uloveného kapra. Pokud uloví dva rybáři kapra o stejné hmotnosti, vyhrává ten, kdo ho zdolal jako první.

 

 

 

 


DOPROVODNÁ OSOBA
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

F01
Každý ze soutěžních týmů může mít pouze jednu doprovodnou osobu. Tato osoba je bezplatná. 

F02
Doprovodná osoba má stejná práva a povinnosti jako zbývající členové týmu.

 

G01
Jakékoliv dotazy či nejasnosti s pravidly konzultujte s rozhodčími před začátkem soutěže. 

G02
Zabít, zranit, přepravovat či prodávat jakýkoli úlovek je striktně zakázáno! 

G03
Soutěžící týmy berou na vědomí, že před bouřkou nebo silným větrem, kdy hrozí nebezpečí vyvrácení stromů nebo pádu větví na chytací místo, může vyhledat úkryt ve mlýně Hejlov, kde jsou mu k dispozici prostory recepce či zastřešený prostor zahradního krbu. Setrvat na chytacím místě nebo jinde v lese může pouze na vlastní nebezpečí.

 

D0PORUČENÍ
Doporučujeme všem soutěžícím týmům používat na lodi záchranné vesty. 

facebook
Copyright © Jet Fish - rybářské potřeby
Created by AVT design - tvorba webových stránek